top of page
20220305_145913 (1).jpg

STORMSKADE

Rydding av rotvelte og knekte trær

Rydding av knekte grener i kronen

Trær(deler) står ofte i spenn etter de er blåst ned, det kan derfor være veldig farlig å rydde det selv (!)

Ta kontakt i hastesaker: +47 412 40 392

bottom of page