TREFELLING

Felling av trær med utfordrende plassering

Seksjonsfelling/klatring

Stormrydding/brekkasjer

Stubbefresing/opprydding